David Wishart

NACIMIENTO:
Arbroath , Escocia
Reino Unido
1952