Ingrid Bergman

Ingrid Bergman
MGM photographer, Public domain, via Wikimedia Commons
NACIMIENTO:
Estocolmo
Suecia
29 agosto , 1915

FALLECIMIENTO:
Londres , Inglaterra
Reino Unido
29 agosto , 1982