Isabel Allende
Lesekreis, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
NACIMIENTO:
Lima
Perú
2 agosto , 1942

SUS LIBROS EN MI BIBLIOTECA