James Thompson

James Thompson
Anneli Salo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
NACIMIENTO:
Estados Unidos
16 octubre

FALLECIMIENTO:
Lahti
Finlandia
2 agosto , 2014