Por que non se le en Galego?

Porque non hai editoriais que traduzan ao galego ou publiquen en galego libros populares. É unha verdadeira vergoña que non existan editoriais en Galicia que traduzan, xa non digo libros en xeral, senón novelas, contemporáneas e interesantes. Xa non me meto en que haxa autores galegos que non escriben en galego, que están no seu […]